فهرست تصاویر

در مجموع 17 تصویر

نحوه نمایش:
نمایش در هر صفحه
آپلود شده در 2013-10-12
ذبح گاو (سربریدن گاو)
6629 بازدید جلد
آپلود شده در 2013-10-12
ذبح کردن گاو (زنده)
4719 بازدید
آپلود شده در 2013-10-12
آماده شدن گاو های آویزان برای ذبح شدن
4098 بازدید
آپلود شده در 2013-10-12
دالان مرگ گاوها
2950 بازدید
آپلود شده در 2013-10-12
صف کشیدن گاوها
2475 بازدید
آپلود شده در 2013-10-12
ذبح کردن گاو (12)
2781 بازدید
آپلود شده در 2013-10-12
آزمایشگاه و قرنتینه گوشت
1934 بازدید
آپلود شده در 2013-10-12
شقه کردن گوشت
2333 بازدید
آپلود شده در 2013-10-12
بازرسی گوشت ها
2083 بازدید
آپلود شده در 2013-10-12
سردخانه گوشت
2702 بازدید
آپلود شده در 2013-10-12
زدن مهر دامپزشکی بر روی گوشت
2236 بازدید
آپلود شده در 2013-10-12
نصف کردن گاو با اره برقی
3330 بازدید
1 2 بعدی> (2 صفحه)