فهرست تصاویر

در مجموع 17 تصویر

نحوه نمایش:
نمایش در هر صفحه
آپلود شده در 2013-10-12
ذبح گاو (سربریدن گاو)
6519 بازدید جلد
آپلود شده در 2013-10-12
ذبح کردن گاو (زنده)
4658 بازدید
آپلود شده در 2013-10-12
آماده شدن گاو های آویزان برای ذبح شدن
4032 بازدید
آپلود شده در 2013-10-12
دالان مرگ گاوها
2885 بازدید
آپلود شده در 2013-10-12
صف کشیدن گاوها
2421 بازدید
آپلود شده در 2013-10-12
ذبح کردن گاو (12)
2722 بازدید
آپلود شده در 2013-10-12
آزمایشگاه و قرنتینه گوشت
1895 بازدید
آپلود شده در 2013-10-12
شقه کردن گوشت
2291 بازدید
آپلود شده در 2013-10-12
بازرسی گوشت ها
2046 بازدید
آپلود شده در 2013-10-12
سردخانه گوشت
2654 بازدید
آپلود شده در 2013-10-12
زدن مهر دامپزشکی بر روی گوشت
2193 بازدید
آپلود شده در 2013-10-12
نصف کردن گاو با اره برقی
3279 بازدید
1 2 بعدی> (2 صفحه)